Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy
Development of the reading literacy competencies in the inclusive education
 

Výstupy klíčové aktivity
KA2 - Vzdělávání učitelů

Metodické videozáznamy k výuce čtenářské gramotnosti

Pedagogické pojetí a vyučovací styl rozvíjející čtenářskou gramotnost všech žáků si můžete prohlédnout a prostudovat na třech videonahrávkách zkušených učitelek přímo z jejich výuky v 2. roč., v 5. roč., a 9. roč. základní školy. Záznamy jsou proloženy metodickým komentářem, v němž vysvětlujeme významné prvky sledované hodiny.

Učitelky ke svým hodinám poskytly rozhovor před hodinou a po hodině, aby objasnily své záměry a postupy. Ke každé nahrávce máte dále k dispozici také plán hodiny s texty, které žáci četli a některými doplňujícími snímky žákovské práce. Pro rychlejší orientaci si můžete u každé nahrávky stáhnout i sestřihy nazvané "Vybrané části hodiny".

Více se můžete dozvědět v úvodní nahrávce Poslání metodického videozáznamu.

Děkujeme učitelkám a žákům, jejichž hodiny byly natočeny, rodičům žáků za souhlas s natáčením a vedení škol za vstřícnost.

1. Poslání metodického videozáznamu k výuce čtenářské gramotnosti

2. Rozhodování o domácím mazlíčkovi

3. Proměny života v 19. století (autorkou hodiny je lektorka Kateřina Šafránková)

4. Věda a fikce: Debata o mimozemšťanech


OPVK