Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy
Development of the reading literacy competencies in the inclusive education
 

Výstupy klíčové aktivity
KA3- Evaluační nástroje pro hodnocení čtenářských kompetencí

A) Koncepce hodnocení čtenářské gramotnosti u žáků 1.-5. ročníků ZŠ

B) Diagnostické materiály pro žáky, učitele, rodiče

1. ročník:

2. ročník:

3. ročník:

4. ročník:

5. ročník:

C) Podněty k ČŠI pro možnosti hodnocení rovin čtenářské gramotnosti

D) Výukové DVD - Čtenářská gramotnost a možnosti její diagnostiky

Publicita KA 3

OPVK