Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy
Development of the reading literacy competencies in the inclusive education
 

Mezinárodní konference na podporu rozvoje čtenářských kompetencí

Mezinárodní konference
„Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy“
„Development of the reading literacy competencies in the inclusive education“

Konference se uskuteční na Pedagogické fakultě UK v Praze v budově v M. D.Rettigové v Praze 1 ve dnech 3. a 4. listopadu 2011.
Akce bude součástí Týdne čtenářské gramotnosti.


Program

Smyslem konference je vytvořit prostor pro prezentaci a sdílení nejnovějších výzkumných a aplikačních poznatků v oblasti podpory a rozvoje čtenářské gramotnosti ve čtyřech tematických oblastech:

  1. Teoretické otázky čtenářské gramotnosti a vzdělávání učitelů v didaktice čtení (garantuje doc. R. Wildová)
  2. Příklady dobré praxe rozvoje čtenářských kompetencí ve škole (garantuje dr. O. Hausenblas)
  3. Výzkumy v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti (garantuje dr. K. Starý)
  4. Literary framework for teachers in secondary education - workshop mezinárodního projektu na podporu čtenářství, v angličtině (garantuje dr. O. Hník)

Jednacími jazyky konference budou čeština, slovenština a angličtina.
V návaznosti na konferenci bude vydána odborná monografie.


Důležité termíny

30. 9. 2011uzávěrka přihlášek, odevzdání anotací příspěvků
3. - 4. 11. 2011datum konání konference
30. 11. 2011termín odevzdání plných textů vybraných příspěvků do odborné monografie

Konference se můžete zúčastnit s vlastním odborným příspěvkem i bez příspěvku. Vítáni jsou též studenti učitelských oborů, kteří budou mít příležitost prezentovat své příspěvky ve studentské sekci. Účast na konferenci je zdarma, účastníci si hradí cestovné a ubytování.


Registrace

Registrace na konferenci byla ukončena dne 30. 9. 2011. Děkujeme všem přihlášeným, těšíme se na setkání!

Galerie


Přípravný výbor konference

Doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. - předsedkyně
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Mgr. Viktor Fuglík

Kontakt: konferenceCG@pedf.cuni.cz


OPVK