Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy
Development of the reading literacy competencies in the inclusive education
 

Kursy „Podpora čtenářské gramotnosti“

Informace pro účastníky kursů čtenářské gramotnosti
ze dne 31. 1. 2011

Přihlášení a zařazení účastníci kursů obdrží informační e-mail s daty a časy kursu, případně vzkazy od lektorek atp.

Účastník kursu má v každém ze tří dvoudenních setkání stejnou dvojici lektorek. Kursy začínají v termínech:

Běh Termíny Lektorky
První běh 3.-4.2. (čt-pá), pak 7.-8.3. atd. K. Šafránková a K. Krueger
Druhý běh 9.-10.2. (st-čt), pak 16.-17.3. atd. I. Poláková a N. Rutová
Třetí běh 24.-25.2. (čt-pá), pak 18.-19.3. atd. B. Staňková, Y. Darániová, V. Strculová
Čtvrtý běh 11.-12.3. (pá-so), pak 1.-2.4. atd. Š. Klumparová a K. Šafránková
Pátý běh 16.-17.3. (st-čt), pak 1.-2.4 atd. B. Staňková, Y. Darániová, V. Strculová

MoodleElektronická podpora kursů

je ralizována v prostředí moodle na adrese http://moodle.cteme.eu/

Čas práce:

 • Práce prvního dne začíná vždy v 9.30 hodin.
  (Aby účastníci stihli dojet do Prahy do hotelu Krystal na Veleslavíně)
  První den se pracuje do 17.30, nocleh je přímo v hotelu.
 • Druhý den se začíná v 8.30., končí se v 16.00 (tak se účastníci snáze dostanou domů).
  V poledne bude vždy čas na oběd v hotelovém restaurantu, dopoledne a
  odpoledne bude vždy také coffe-break neboli kávička.

Spojení v Praze:

Od konečné metra A z Dejvic, Vítězného náměstí pojedete tramvají 20 a 26 asi 8 stanic:

 • buď do zastávky Nádraží Veleslavín a dojdete kus vpřed, hotel bude po levé straně,
 • nebo o 1 zastávku dál do zastávky Nad Džbánem a dojdete zpět, hotel bude vpravo...
  (Je to viditelná "sklobetonová krabice", ale uvnitř je pohodlný.)

U hotelu je parkoviště pro auta hostů.

Vzkazy:

Účastníci a účastnice kursů, prosím sledujte novinky a výzvy u svého kursu - najdete ho na adrese http://moodle.cteme.eu/

Proč zvyšovat čtenářskou gramotnost žáků?

Výsledky českých patnáctiletých žáků v mezinárodním šetření PISA ukázaly, že české děti mají se čtením stále větší potíže a že u nás máme vysoké procento žáků, kteří nedosahují ani základní úrovně v dovednosti číst s porozuměním a s pochopením smyslu sdělení. Proč tomu tak je, to se prozatím můžeme jen domnívat. Avšak můžeme už dnes začít tuto situaci zlepšovat tím, že ve své výuce ve třídách základních škol uplatníme ověřené postupy, které umožňují dobře číst nejen žákům nadaným, z podnětného domácího zázemí, ale všem žákům. Můžeme začít pro čtení a porozumění získávat žáky, kteří doposud snaze učitele odolávali.

Kvalitní čtení je také však nutné pro úspěšné učení ve většině vyučovacích předmětů. Mnoho žáků neprospívá právě proto, že nerozumějí dost pohotově a dobře učebním textům nebo zadáním úloh.
Kromě toho je patrné, jak důležité je pro dobrý život obyvatel a pro stabilitu společnosti v naší zemi, aby opravdu spolehlivě přečíst a plně pochopit čtené sdělení jednou dokázali všichni občané. K tomu potřebujeme, aby při výuce žádné dítě nezůstávalo bez účinné podpory po celou dobu školní docházky (týká se to tedy i žáků integrovaných a žáků z nečtenářského, nepodnětného prostředí).

Kurs je jednou z aktivit ESF – vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to projektu „Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy“. Řešiteli tohoto projektu jsou odborníci z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy pod vedením děkanky fakulty doc. PaedDr. Radky Wildové, CSc.

Komu jsou kursy určeny?

Ǔčastníky budou učitelé ze základních škol, kteří mají zájem pomoci svým žákům, své výuce i svým kolegům ve škole tím, že získají specifickou zkušenost a nové vědomosti o rozvoji čtenářství. Každý z účastníků se zúčastní celého kuru (všech tří setkání).

Co mohou účastníci v kursech získat?

Kurs „Podpora čtenářské gramotnosti“ chce poskytnout Vašim učitelům na prvním i druhém stupni a jejich prostřednictvím i celé škole příležitost k tomu, aby

 1. získali osobní zkušenost s prací v řadě nových konkrétních výukových metod a výchovných strategií na podporu čtení a čtenářské gramotnosti;
 2. mohli využít pomoci při osobním ověření některých z metod (ty si každý vybere podle potřeb žáků ve své třídě);
 3. se seznámili s postupy, jimiž se dá čtení a rozvoj čtenářství přínosně hodnotit;
 4. zvýšili svou odbornou informovanost o procesech čtení a rozvoji čtenářství (mj. i pomocí webové stránky a vzájemné elektronické komunikace);
 5. hlouběji promysleli celkovou roli a efektivní působení své školy i sebe sama v podpoře čtenářství u žáků.

Jak a kde kurs probíhá a kdo ho vede?

Kurs má délku 50 hodin a uskuteční se ve třech dvoudenních setkáních (obvykle jedno půldne a jeden celý den). Kursy se uskuteční v několika skupinách (jde o několik oblastí ČR). Začnou v únoru roku 2011 a budou trvat do konce dubna 2011, některé z kurzů budou mít poslední ze setkání v říjnu 2011 (účastníci tak budou moci déledobě ověřovat využívání získaných poznatků ve své výuce).
Setkání se budou konat v hotelu Krystal v Praze 6 (Veleslavín, na hlavní třídě s dobrou dopravní dostupností).

Kurs povedou je osvědčené lektorky (bývalé i současné učitelky nebo odbornice na čtenářství), které mají zkušenosti z práce s učiteli v kursech profesního vzdělávání, ale i z práce s celými školami a s jednotlivými žáky.

Kurs vychází z přístupů a metod programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), avšak ty jsou upraveny a dopracovány pro potřeby rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti. Jedná se o postupy osvědčené více než desetiletým působením programu RWCT a potvrzené zkušenostmi řady lektorů a učitelů.

Z čeho se kurs skládá?

Obsah kursu je zaměřen skutečně přímo do praxe. To, čemu se účastníci učí, mohou vzápětí využít ve své třídě.
Kurs bude tedy obsahovat

 • modelové lekce, v nichž si účastníci sami na sobě ujasní, jak určité procesy a metody probíhají u žáka;
 • minilekce, v nichž se účastníci dozvědí, jak se žáky zvládat jednotlivé dovednosti nebo pojmy potřebné k čtení a pochopení textu;
 • společné analýzy vedoucí k pochopení toho, jak metody zavádět ve vlastní třídě a škole;
 • plánování vlastního zavádění metody nebo principu pro rozvoj ČG ve třídě a škole na nejbližší období, sdílení plánů.

Nepůjde však o postupné „probírání“ metod, ale spíše o pochopení i zvládnutí jednotlivých základních dovedností nutných pro čtenářskou gramotnost:

 1. Vyhledávání informací a záznam důležitých informací z textu
 2. Vysuzování a předvídání plus reflexe a činění závěrů
 3. Kladení otázek
 4. Hledání souvislostí v textu a mezi texty, porovnávání, hodnocení textů

Účastníci kursů najdou také podporu na tomto webu – v podobě praktických i odborných studijních materiálů – a budou se vzájemně kontaktovat a vyměňovat zkušenosti e-learningovou formou.
Sdílení a výměna zkušeností budou důležitou součástí kursů i navazující práce účastníků – nechodíme do kursu proto, abychom ho pouze absolvovali, ale proto, abychom získali a ve své práci dál zdokonalovali účinné postupy a zásady, které přinesou také zlepšení dovedností a vědomostí žáků ve čtenářství a pomohou vybudovat lepší vztah dětí ke čtení, ke knihám a také k učení.

Řešitelem této části projektu „Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy“ - „Podpora čtenářské gramotnosti“- je PhDr. Ondřej Hausenblas z PedF UK, 
s organizačními dotazy se prosím obracejte na pana Tomáše Bílého na adrese tomas.bily@pedf.cuni.cz

Materiály ke stažení

Výstupy aktivit

OPVK