Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní ąkoly
Development of the reading literacy competencies in the inclusive education
 

Výstupy klíčové aktivity
KA1 - Analýza vybraných ©VP z hlediska čtenářských kompetencí, stanovení doporučení pro inovaci ©VP

Analýza vybraných 250 ©VP dle společných stanovených kritérií

Závěry a doporučení pro inovaci ©VP z pohledu rozvoje čtenářské gramotnosti

Příklady dobré praxe pro inovaci ©VP

OPVK