Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy
Development of the reading literacy competencies in the inclusive education
 

KA9 - Spolupráce žáků 1. a 2. stupně ZŠ při rozvoji čtenářských kompetencí

Příklady dobré praxe:

Spolupráce dětí 1. a 2. stupně ZŠ při rozvoji čtenářské gramotnostiOPVK