Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy
Development of the reading literacy competencies in the inclusive education
 

Ukázky z publikace "Náš kamarád Dezi" pro pro žáky 2. a 3. ročníků

OPVK