Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy
Development of the reading literacy competencies in the inclusive education
 

Klíčová aktivita č. 8
Webový portál pro podporu rozvoje čtenářských kompetencí

Klíčové aktivitě č. 8 Webový portál pro podporu rozvoje čtenářských kompetencí přísluší v rámci projektu ESF Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy specifické poslání. Jeho úkolem je podporovat ve smyslu orientace celého projektu rozvoj čtenářských kompetencí cílových skupin jednak přímo, jednak prostřednictvím ostatních klíčových aktivit, pro něž slouží jako informační a komunikační platforma.

Z hlediska přímé podpory zaměření projektu je úlohou webového portálu publikovat odborné stati, metodické materiály, informace a doporučení pro učitele k problematice rozvoje čtenářské gramotnosti.  Vedle publikační funkce je úlohou portálu vytvářet komunikační prostředí pro diskuze mezi poradenskými pracovníky a učiteli, ale též žáky, při řešení čtenářských úkolů.

Z hlediska informační a komunikační podpory ostatních klíčových aktivit projektu je úlohou webového portálu publikovat příslušné obsahové a organizační informace, průběžné výsledky, výstupy těchto aktivit, příklady "dobré praxe" a zabezpečovat  distribuci zadaní žákovských soutěží, registraci soutěžních týmu v rámci škol, příjem a zpracování, resp. vyhodnocení prací žáků.  

Webový portál je provozován v souladu s AUP CESNET, pravidly sítě PASNET a vnitřními předpisy UK v Praze na serveru s IP adresou 195.113.36.29. Pro portál byly smluvně zajištěny domény cteme.eu, čteme.eu, čtěme.eu.

OPVK